Časté otázky

Časté otázky slúžia na objasnenie pojmov, ktoré sa nachádzajú v plánoch a ich tagoch. Taktiež obsahujú otázky, ktoré vyplynuli od členov POHYBu.

Tagy v nastavení tréningových plánov

Kto je začiatočník?

Začiatočník je v tréningu ten, kto s tréningom začína alebo kto sa tréningu venuje menej ako jeden rok. Za začiatočníka sa považuje aj ten, kto v minulosti aktívne trénoval ale po dlhej pauze sa k tréningu vracia v zníženej kondícií.

Kto je pokročilý?

Pokročilý trénujúci je ten kto trénuje viac ako jeden rok. Alebo trénujúci, ktorého úroveň všeobecnej kondície prešla základnou úrovňou a absolvoval/zvláda základné techniky tréningu.

Kto je majster/expert?

Za experta je považovaný trénujúci, ktorý trénuje viac ako 5 rokov. Vyskúšal a zvládol aj doplnkové techniky tréningu.

Mikrocyklus

Mikrocyklus je tréningový cyklus využiteľný ako jedna tréningová jednotka. Resp. môže byť využiteľný ako niekoľko tréningových jednotiek v jednom týždni. Používa sa spravidla diametrálne odlišná technika od tradične využívanej techniky.

Mezocyklus

Mezocyklus je najčastejšie využívaným tréningovým cyklom. Využíva niekoľko týždňové cykly. Tréningové jednotky sa spravidla opakujú niekoľko týždňov prípadne niekoľko krát v týždni. Najčastejšie obdobie mezocyklov je 4 – 12 týždňov.

Makrocyklus

Makrocyklus je tréningový cyklus na dobu najmenej niekoľkých mesiacov resp. jedného roka. Spravidla využíva niekoľko variánt mezocyklov/mikrocyklov. Účelom je vždy komplexná príprava vedúca k definovanému cieľu.

Pojmy nachádzajúce sa v tréningových plánoch

Otázky členov POHYBu