Posilňovanie pre začiatočníkov

Váš prístup má byť premyslený a cieľavedomí, tápanie vám nepomôže

Základ je vytvorenie systému. Tento by mal zahrňovať zmysluplné posilňovanie a plánované stravovanie.

Žiaľ, slová zmysluplne a systém sú mnohokrát neznáme aj dlhodobým „gymistom“.

Posilňovanie pre začiatočníkov zhrniem veľmi stručne do dvoch bodov.

Zmysluplne = také posilňovanie, ktoré je

  • pri vykonávaní cviku technicky správne prevedené;
  • použitá primeraná záťaž (z dôvodu bezpečia radšej menšia);
  • plánované k dosiahnutiu cieľa (spaľovanie tuku, nárast hmoty, nárast čistej svaloviny, vyrysovanie).

Tréningový systém = taký systém, ktorý

  • má cieľ;
  • je založený na informáciách;
  • zahŕňa vhodný počet cvikov, sérií a opakovaní;
  • má časový harmonogram.

Tieto krátke body by pre posilňovanie začiatočníkov mali byť smerodajné. 

Tým chcem povedať, že poväčšine vidím (nielen v našom gyme) pánov, dámy, chlapcov a dievčatá, ktorí chaoticky skáču z činiek na posiňovacie stroje a naspäť. Cvičia systémom, čím väčšia váha, tým lepšie, čo niekedy z môjho pohľadu pôsobí desivo nakoľko neviem o aký cvik ide, či vlastne ide o ten cvik, na ktorý myslím, či úplne iný, alebo je to akási mne neznáma modifikácia. A samozrejme nemôžme zabudnúť na najmä u chlapcov a mužov cvičenie bicepsu, u žien brucha 5x do týždňa.

Rada na záver: premýšľajte o tom čo robíte, študujte a zbierajte informácie, prípadne vyhľadajte trénera.

Posilňovanie zmysluplne a so systémom vám aj v krátkom časovom intervale prinesie výsledky. Posilňovanie chaoticky, náhodne, zbŕklo vám neprinesie skutočné výsledky nikdy, možno sa po veľmi dlhom čase na vás niečo „nalepí“, prípadne sa z vás „odlepí“ ale z priemeru sa určite nedostanete.

Viac o stravovaní a posilňovaní vám ponúkne článok – AKO PRIBRAŤ SVALOVÚ HMOTU?!

Odporúčané produkty z nášho e-shopu