„Okukal“ som perfektný tréning = WYSIATI

Aj kopírovanie tréningu/systému/štýlu úspešných trénujúcich nemusí byť to pravé

Mnoho trénujúcich, najmä začiatočníkov, zakladá svoje tréningové snaženie (i stravovanie) na základe informácií, ktoré vidí alebo počuje. Okopírujú tak v rámci tréningu cviky, ktoré „videli“. Princíp WYSIATI je štatistická metóda ako sa premietajú a vyhodnocujú tieto informácie v našom mozgu, a od toho sa odvíjajú naše rozhodnutia. WYSIATI však v tomto prípade nie je vôbec vhodnou voľbou.

Čo je to princíp WYSIATI?

Základnou vlastnosťou nášho mozgu (cháp myslenia) je spracovávanie a reprezentácia iba aktivovaných myšlienok. Informácie, ktoré v pamäti nie je možné nájsť, či už vedome alebo nevedome, tým vníma akoby neexistovali. Mozog spracováva iba aktivované myšlienky. Tie, ktoré nemá nezohľadňuje (pretože ich nemá).

Nášmu mozgu v takomto prípade postačuje to, že z toho čo identifikoval dokáže vytvoriť „logický“ postupný príbeh. Množstvo a kvalita dostupných informácií (videných, počutých, zažitých) nezohľadňuje.

Najmä ak je informácií málo, pracuje časť nášho mozgu ako stroj na rýchle závery – na základe aj veľmi obmedzených informácií si vyvodíme vlastný záver. A často sa unáhlime.

Ak zvážiš nasledovnú situáciu: Vo fitku vedľa teba vidíš cvičiť muža s perfektnou svalnatou postavou.

Cvičí bicepsový zdvih – je svalnatý, napumpovaný s vystúpenými žilami a ako je spotený jeho svaly ešte lepšie vynikajú…

Tvoj mozog vyhodnotí, že tento muž je dôveryhodný preto, aby si kopíroval to čo robí v tréningu (logicky by si tým mal aj vyzerať ako on, robíš predsa to isté). Túto „odpoveď“ si zaznamenal ako úplne niečo samozrejmé aj na základe toho, že tvoje informácie sú veľmi chabé, vlastne takmer žiadne.

Čo ti v tomto príbehu chýba? … druhá časť vety …niekoľko rokov užíva anabolické steroidy, trpí kardiovaskulárnymi a tráviacimi problémami a mal niekoľkokrát operované kĺby, ktoré si zničil vplyvom zlej techniky cvičenia.

Neoperoval si s otázkou: „Čo mám urobiť, aby som dosiahol takú svalnatú postavu?“ Tvoj mozog vyhodnotil

SVALY = SPRÁVNY POSTUP.

Dokonca aj keď si sa dozvedel druhú časť vety o steroidoch a problémoch neupravilo to výrazne tvoj názor. V mysli totiž zostáva výrazné skreslenie z prvého dojmu.

WYSIATI znamená „What You See Is All There Is“ = „Čo vidíš, je všetko, čo je“. A na tomto základe sa rozhodujeme.

I keď je to paradoxné, mozog tak vyhodnocuje informácie veľmi často. Zistíme tak, že keď máme málo informácií rozhodneme sa ľahšie, pretože si ľahšie vieme ostatné informácie domyslieť. A to tým, že nemusíme zohľadňovať v našej „odpovedi“ mnoho premenných.

*Princíp WYSIATI podporuje dosahovanie koherencie (súvislosti) a kognitívnej (uvedomenej) ľahkosti, ktorá nás vedie k tomu, že akceptujeme určité tvrdenie ako pravdivé.

Takto nadobúdame často pocit, že to cvičenie alebo postup cvičenia, ktorý sme videli/čítali/vnímali je správny. A to napriek tomu, že zaznamenáme len veľmi malú časť informácií, ktoré v skutočnosti k optimálnemu záveru potrebujeme.

Ak si myslíš, že by mohol tento článok pomôcť aj tvojim známym, kľudne ho zdieľaj na svojom facebooku.

Foto: goodfon.su

*Daniel Kahneman, Myslenie rýchle a pomalé, s. 98, ISBN 978-80-87270-42-4

Odporúčané produkty z nášho e-shopu