IDEA POHYBu

Myšlienkou, ktorá stojí nad všetkým. A moje úprimné želanie je, aby si z toho čo robíš, vždy mal/a RADOSŤ.

Pretože, základným kameňom POHYBu (každého jedinca) bez určenia poradia je budovanie dokonale funkčných, krásnych fyzických proporcií, dokonalé zdravie a psychologické nastavenie. Proces POHYBu realizujeme podľa možností a schopností, v zachovaní jednoduchosti i ľudskosti.

Vplyvom narastajúceho fyzického výkonu je každý z nás schopný zmeniť svoj život k lepšiemu vo všetkých oblastiach. Ucelenou myšlienkou, zachovaním jednoduchosti a prístupnosti v profesionálnej kvalite poskytuje POHYB svoje produkty.

Úlohou POHYBu je naplňovať svoju ideu a spájať ľudí k jej napĺňaniu s odporúčaním pravidiel.

Idea korešponduje s nasledujúcimi výrokmi:

„Fyzickým tréningom dokážeme meniť naše životy. Trénovať podľa praktických skúseností, ktoré zohľadňujú poznatky zlepší náš život, odstráni choroby a privedie k dokonalej postave.“

Za tím POHYB, spoluzakladateľ ĽUBOŠ GSCH

„Lídri sa lídrami nerodia. Formujú sa. A formujú sa rovnako ako čokoľvek iné – tvrdou prácou. A to je cena, ktorú budeme musieť zaplatiť, aby sme dosiahli tento alebo akýkoľvek iný cieľ.“

VINCE LOMBARDI

„Disciplína je mostom medzi cieľmi a ich splnením.“

JIM ROHN

Čo je to POHYB   І   PRAVIDLÁ POHYBu