Fitness rozpor: Raňajkovať alebo neraňajkovať?!

Raňajky ako hlavné jedlo dňa. Pôsobia na naše telo pozitívnym alebo negatívnym vplyvom?

Raňajky vo svete fitness a kultúry tela sú v poslednom období veľmi horúcou a diskutovanou témou. Informácie (ne)raňajkovania v dopade na budovanie kondície a proporcií tela sa diametrálne odlišujú. Nejednotnosť resp. protichodnosť informácií odôvodňujú rôzne lifestyle smery inak.

Štúdie, fakty i odborníci sú nejednotné. Prevláda dogmatické nastavenie spoločnosti raňajkovať v zápase novátorských názorov neraňajkovať. Aká je skutočnosť o raňajkách? Aká je pravda? – z môjho pohľadu je dôležitejšie určiť čo je vlastne pravda a či je vôbec pravda absolútnou hodnotou.

Fitness, budovanie a rysovanie svalov, spaľovanie tuku a zvyšovanie kondície. Aký vplyv na tieto ciele majú raňajky?

Čo sú to raňajky?

Raňajky môžeme definovať ako prvé jedlo dňa v krátkom čase po zobudení. Rôzne zdroje uvádzajú konzumáciu raňajok od času ihneď po zobudení do 90 minút (v niektorých zdrojoch až 3 hodiny) od zobudenia. Priemerom som vybral čas do 1 hodiny po zobudení, nakoľko je strednou časovou hodnotou z uvádzaných.

Všeobecné zhrnutie informácií prečo raňajkovať.

Raňajky sú považované za hlavné a najdôležitejšie jedlo dňa (to už vieme). Odporúčania na pravidelné raňajky sú:

 • Zabezpečenie kalorického (energetického) príjmu po dlhom postení (spánok).

Príjem kalórií z raňajok pôsobí ako nová energetická zásoba pre telo. Tá zabezpečuje následné (denné) fungovanie organizmu z dodanej energie (potravy).

 • Raňajky zrýchľujú metabolizmus.

Ak po postení (spánku) prebieha ďalšie postenie (neraňajkovanie) organizmus signalizuje ohrozenie a nedostatok živín. Prvotnou reakciou je spomalenie resp. zníženie bazálneho metabolizmu, čo má za následok zníženie celkového výkonu a následnú podporu ukladania tukov ako najhodnotnejšej energetickej zásoby.

Rozpor vo fitness - výhody raňajkovania a neraňajkovania pohyb.sk

 • Ľahší manažment jedál.

Z hľadiska zvýšenej konzumácie jedla a s tým súvisiacou narastajúcou nadváhou a obezitou je raňajkovanie ľahšie na celkový denný manažment prijatých kalórií. Konzumácia raňajok umožňuje príjem dostatku energie v skorších denných hodinách, ktorý predchádza nekontrolovanému prejedaniu neskôr počas dňa.

 • Menej kalórií zabezpečí väčšie nasýtenie.

Dostatočné raňajky obsahujú toľko živín, aby sme vedeli fungovať v bežných denných činnostiach. Takéto fungovanie umožňuje následnú menšiu kalorickú potrebu v ostatných jedlách počas dňa. Znamená to, že ak sa dobre naješ ráno, nebudeš mať potrebu všetko večer dohnať, a tým nekontrolovateľne jesť viac kalórií ako je potrebné.

 • Psychologická a fyzická pohoda.

Určitá miera komfortu súvisí s predchádzajúcim bodom. Z hľadiska ranného nasýtenia a dodávky živín pre telo zabezpečia raňajky psychologickú i fyzickú pohodu (až do nástupu hladu). Dostatok prijatých živín pôsobí upokojujúco a umožňuje lepšie a ľahšie sústredenie sa.

 • Zamedzenie nerozumných rozhodnutí.

Raňajkovanie umožňuje ľahší a vplyvom pohody rozumnejší výber jedál ako je to v opačnom prípade. Psychologická pohoda umožní naplánovať resp. lepšie si vybrať ďalšie jedlo ako je to v prípade keď je človek hladný (nenaraňajkovaný). Pretože hladný zješ takmer čokoľvek.

 • Zaužívaný a sociálny stereotyp.

Raňajkovať alebo raňajky sú zaužívaný typ jedla. Konkrétne definované „Stará škola proste raňajkuje“ tak ako povedal môj kamarát, tréner a kulturista, ktorý sa kultu tela venuje už viac ako štvrťstoročie. Tento názor prevláda aj väčšinovo.

Všeobecné zhrnutie informácií prečo NEraňajkovať.

Dôvodov prečo neraňajkovať stále pribúda. Nasledujúce zhrnutie je prehľadom tých najdôležitejších. Na prvý dojem paradoxne, niektoré body sú spoločné s raňajkovaním, resp. vyjadrujú presný protinázor.

 • Zabezpečenie ďalšieho postenia bez príjmu energie.

Neraňajkovanie (ďalšie postenie) umožňuje zefektívnenie vnútrotelových procesov. Tým zlepšuje a zabezpečuje efektívnejšie fungovanie bez potreby jedla. Telo tak hospodári s vlastnými zdrojmi (tuk).

 • Zvýšenie bledosti a pohody.

Nakoľko organizmus nie je zaťažený trávením jedla využíva energetické zásoby na bezproblémový chod činností čo zaručuje mentálnu bdelosť a pohodu.

Výhody a nevýhody raňajkovania a neraňajkovania pohyb.sk

 • Zrýchlenie metabolizmu bez raňajok.

Zrýchlenie metabolizmu nastáva vplyvom efektívnejšieho využívania energetických zásob. Telo ako najdokonalejší biologický stroj zabezpečuje bez príjmu energie energetický výdaj prostredníctvom tukových zásob, ktoré ma uložené. Nastáva efektívnejšie hospodárenie s mastnými kyselinami (lepšie spaľovanie tukov).

 • Ľahší manažment jedál.

Neraňajkovať znamená nemať v skorom rannom čase žiadne časové ani technické držanie a umožniť tak neskoršie si jedlo vychutnať v kľude (napr. obedová prestávka).

 • Neraňajkovať zabezpečí lepšie nasýtenie neskôr počas dňa.

Chýbajúce kalórie z raňajok je možné rozdeliť do ďalších jedál počas dňa. Toto bude mať väčší objem a výživovú hodnotu. Z väčšieho objemu budeš viac sýty.

 • Nekonvenčné a moderné stravovanie.

Samotné neraňajkovanie je zväčša spojené druhom stravovania resp. life style prípadne fitness style. Najznámejší z týchto druhov je IF (Intermittent Fasting = prerušované hladovanie) v „základnej“ verzii 8 hodín jedenia doprevádza 16 hodín nejedenia. Ide o pomerne moderný spôsob stravovania, ktorý zakladá na vývine človeka z čias paleolitu. Samotné IF je predmetom ďalšieho článku.

 • Možnosť neskoršieho jedenia.

Kalórie chýbajúce v raňajkách doplníš v obede alebo večeri (alebo oboch). Neskoršie jedenie je zväčša najvýraznejším prehreškom. Neraňajkovaním sa stane z prehrešovania povinnosť pre doplnenie chýbajúcich kalórií.

Zhrnutie výhod a nevýhod (ne)raňajkovania.

Uvádzané benefity raňajkovania a vynechania raňajok nie sú jednoznačné a už vôbec nie exaktné. Pre i proti hovorí mnoho faktorov za oba spôsoby. Výber nemusí byť jednoduchý pre ľudí znalých problematiky. A je pravdepodobne úplným rébusom pre neznalých.

Vec voľby konzumácie ranného jedla je úplne individuálnou záležitosťou a odvíja sa predovšetkým od vlastných možností a tiež cieľov. Možnosti a ciele by mali byť prioritným faktorom výberu raňajkovať alebo nie.

Konkrétnu voľbu raňajkovať alebo neraňajkovať za teba neurobím, to musíš ty. Tvoj stravovací plán však viem nastaviť tak, aby bol efektívny v dosahovaní tvojich cieľov. Či už sa jedná o redukciu hmotnosti, spaľovanie tuku, vyrysovanie či budovanie svalov – Plány na mieru. Ak máš otázky kľudne napíš.

Button - Začni cvičiť s POHYBom for Men tréningový manuál

Foto: goodfon.su

Zdroj: authoritynutrition.com, ncbi.nlm.nih.gov, romanfitnesssystems.com, cmaj.ca

Autor článku
Ľuboš Gsch
Ľuboš Gsch
Hlavný tréner

AHOJ. Srdečne ťa vítam. Som profesionálny osobný tréner a s Mobilným fitkom pôsobím v Pezinku a v Senci.

Okrem toho som otec dvoch detí, dvoch kníh, minimalistického tréningového plánu na doma (Program P13) a tohto blogu. Mojou úlohou je ukázať ti, že skvelé telo môžeš mať aj TY. A to s radosťou, dobrým pocitom a zábavne. Prevediem ťa procesom tréningu a tiež všetkým potrebným. Výsledky v podobe skvelej postavy, zdravia a kondície dosiahneš efektívne, rýchlo a bezpečne.

Ak ťa zaujíma môj príbeh navštív sekciu Osobný tréner – O mne

Ak ťa zaujímajú moje referencie navštív sekciu Osobný tréner – Naše boje referencie

V prípade otázok ma neváhaj kontaktovať prostredníctvom formulára.

viac o autorovi

Odporúčané produkty z nášho e-shopu