Fitness a deti. Je posilňovanie vhodná aktivita pre deti?

Posilňovanie ako vhodná aktivita pre deti je ešte aj dnes neprávom zatracovaná. Objasníme ti tento dogmatický názor.

V posledných rokoch preniká bodybuilding a fitness lifestyle čoraz viac aj do sveta detí. Sú však silový tréning a posilňovacie cvičenia vhodné a bezpečné pre deti? Alebo je potrebné počkať, kým dieťa ukončí svoj fyziologický vývoj? O jednotlivých rizikách a prínosoch sa dozvieš v našom článku.

Asi najznámejším a (bohužiaľ) stále pretrvávajúcim predsudkom v oblasti fitnessu detí je to, že dvíhanie činiek zastaví dieťaťu rast. Rovnako ako názor, že toto cvičenie môže byť pre dieťa nevhodné, neefektívne, či dokonca nebezpečné. Rôzne odborné výskumy však preukazujú presný opak a tento mýtus vyvracajú. Posilňovanie je pre deti vysoko pozitívne a má na jeho vývoj dobrý vplyv, avšak je potrebné dodržiavať určité zásady a pravidlá.

Kde sa vzal mýtus o zastavení rastu detí pri posilňovaní?

Kedysi v minulosti sa predpokladalo, že náročná fyzická práca detí je príčinou ich nižšieho vzrastu. Pritom sa ani neuvažovalo o iných možných príčinách, akou môže byť napríklad nedostatočná výživa. Súčasné odborné a opakované výskumy preukázali, že posilňovanie, práve naopak, rast detí podporuje. Zosilnenie kostného tkaniva je prirodzeným dôsledkom posilňovacích cvičení nielen u dospelých, ale aj u detí.

Najčastejšie obavy silového tréningu detí v súčasnosti:

 • Poškodenie rastovej kostnej chrupavky.

Úlohou tejto chrupavky je hlavne schopnosť predlžovať kosti. No slúži aj ako tlmič nárazov tým, že rozkladá silu pôsobiacu na kosť. Odolnosť chrupavky na tieto sily je však nižšia ako odolnosť okolitého kostného tkaniva. Preto, ak by táto sila pôsobiaca na detskú končatinu bola príliš veľká, mohlo by dôjsť k poškodeniu práve v oblasti kostnej chrupavky.

 • Zastavenie rastu končatín.

Nakoľko ešte u dieťaťa nie je ukončený vývoj kostí, môže prísť k zmene tvaru končatín alebo k zastaveniu ich rastu. No stane sa to iba v prípade neodborného a neprofesionálneho tréningu a dvíhaním maximálnych hmotností. Tieto prípady sa vyskytli napríklad u mladých vzpieračov, ktorí dvíhali príliš vysoké váhy.

 • Možné zranenia v oblasti spodnej časti chrbta.

Táto časť tela je náchylná na zranenia nielen u detí, ale aj u dospelých. K zraneniam však nedochádza samotným tréningom. Príčinou týchto zranení je spravidla nesprávna technika  a nesprávne vykonávanie jednotlivých cvikov.

 • Nebezpečenstvo úrazov.

Pri každom tréningu je bezpečnosť dôležitá a u detí obzvlášť. Tréning pod odborným dohľadom minimalizuje riziko úrazov. Kvalifikovaní tréneri deti patrične poučia o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel v posilňovni a na deti dohliadajú. Okrem toho je mnoho iných športov, pri ktorých je riziko zranenia oveľa vyššie.

Posilňovanie a fitness detí, mládeže pohyb.sk

Vzhľadom na tieto riziká je potrebné a dôležité dodržiavanie nasledovných tréningových zásad:

 • Začať každý tréning úvodnou rozcvičkou a ukončiť ho záverečným strečingovým cvičením,
 • Venovať pozornosť dýchaniu a naučiť dieťa správne dýchať,
 • Klásť dôraz na správnu techniku a prevedenie cviku viac než na hmotnosť záťaže,
 • Dbať na prevedenie celého rozsahu pohybu,
 • Naučiť dieťa predovšetkým technicky zvládnuť základné a komplexné cviky (drep, tlak, zdvih),
 • Zaradiť 6-8 cvikov, v 2-3 sériách, po 6-10 opakovaní,
 • Cvičiť 2-3 krát do týždňa a dbať nato, aby nenasledovali dva tréningové dni po sebe,
 • Zaradiť do každého tréningu cviky na brucho a spodný chrbát, resp. zakomponovať cviky na spevnenie stredu tela,
 • Hmotnosť závaží zvyšovať len po úplnom technickom zvládnutí cviku (pri tréningu detí nie je ani tak dôležitá veľkosť závaží, ako série a opakovania),
 • Posilňovacie stroje sa musia dať prispôsobiť výške dieťaťa,
 • Zamerať sa na odporový tréning (napríklad použitie expanderov – rezistentných gúm),
 • Súčasťou tréningu by mala byť aj náučná časť, ktorá dieťa naučí mať prehľad o účinkoch cvikov na jednotlivé svalové skupiny.

Rady pre rodičov:

 • Absolvuj s dieťaťom prehliadku u dorastového lekára. Ten by mal rozhodnúť o spôsobilosti, schopnosti a pripravenosti dieťaťa na silový tréning.
 • Zabezpeč dieťaťu trénera. Za žiadnych okolností sa neodporúča, aby dieťa cvičilo bez odborného dozoru. Kvalifikovaný a skúsený tréner dieťaťu zostaví nielen správny tréningový plán, ale ho aj hravou formou naučí základy anatómie, techniky cvičenia a správneho stravovania.
 • Trénera vyberaj dôsledne. Pýtaj sa na jeho tréningové metódy a skúsenosti s prácou s deťmi (postupy zaužívané pri cvičeniach dospelých sa neaplikujú do detského tréningu).

Cvičenie a tréning detí a mládeže pohyb.sk

 • Dbaj na správnu životosprávu dieťaťa a dopraj mu dostatok kvalitných živín (ak si nevieš rady, poraď sa s trénerom alebo výživovým poradcom).
 • Sleduj správanie dieťaťa – či ho tréning baví a má z neho radosť, či nie je príliš vyčerpané a unavené.
 • Ubezpeč sa, že pri tréningu budú dodržané všetky zásadné pravidlá a bezpečnostné pokyny.
 • Dohliadni na dostatok spánku a času na regeneráciu dieťaťa.

V akom veku začať s posilňovacím cvičením dieťaťa?

Otázka veku dieťaťa kedy začať so silovým tréningom je veľmi individuálna. S posilňovaním začínajú už aj deti v predpubertálnom veku, dokonca aj deti vo veku od 6 rokov, rovnako chlapci ako aj dievčatá. Avšak platí pravidlo, že dieťa musí byť dostatočne vyspelé nato, aby vedelo správne reagovať na tréningové rady a postupy. Aby dokázalo rešpektovať autoritu trénera a jeho pokyny. A tiež, aby vedelo spolupracovať v skupine a dostatočne chápalo dôležitosť dodržiavania bezpečnostných pokynov.

Prínosy silového tréningu detí:

 • zvýšenie svalovej sily a vytrvalosti dieťaťa,
 • zvýšenie ohybnosti a výkonnosti dieťaťa,
 • zlepšenie držania tela,
 • spevnenie „core“ (stredu tela),
 • pozitívne telesné zmeny,
 • nadobudnutie kondície,
 • lepšia funkcia srdca,
 • silnejšie kosti.

Cvičením dieťa získa aj osobnostné hodnoty. Zvýši sa mu sebavedomie a naučí sa zodpovednému prístupu. Naučí sa prekonávať vlastné hranice a mať radosť z dosiahnutého výkonu.

V skupine sa zas učí empatii, komunikácii a kooperácii. Okrem toho získa vedomosti o ľudskom tele. Navyše sa telesná aktivita dieťaťa odráža na jeho pozitívnom zdravotnom stave v dospelosti (fyzickom i psychickom), a  podporuje jeho správne kroky k budovaniu a formovaniu jeho osobnosti, vôle, vytrvalosti a správnych stravovacích návykov.

Ak chce tvoje dieťa začať posilňovať, nezakazuj mu to. Práve naopak. Motivuj ho, odmeň a zdieľaj s ním jeho nadšenie a pokroky. Podporuj ho a buď mu príkladom. Odmenou ti bude radosť a vďačnosť, ktoré uvidíš v jeho očiach.

Ak sa ti článok páči SHARNI alebo POŠLI ho svojmu známemu na Facebooku. Ďakujeme.

Zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, bodybuilding.com, Muscle&fitness UK, 7/2016

Autor článku
Redakcia - tím POHYB
Redakcia - tím POHYB
Redakcia - tím POHYB
Redakciu tímu POHYB tvoria osobní a športoví tréneri, nadšenci športu a životného štýlu i športoví redaktori. Aj ty patríš k takýmto športovým nadšencom? Chceš byť v našom tíme? Preukáž odbornosť a radi ťa uvítame. Neváhaj nás kontaktovať.

Odporúčané produkty z nášho e-shopu