Čo je to POHYB

Život založený na skutočných hodnotách a fyzickom tréningu.

Myšlienkou, ktorá stojí nad všetkým. A moje úprimné želanie je, aby si z toho čo robíš, vždy mal/a RADOSŤ.

Opakovaná záťaž a prekonávanie vlastných fyzických možností zlepšuje  život vo všetkých jeho rovinách.

Uznávanie skutočných hodnôt (zdravie, láska, rodina, úcta, porozumenie, …) v sprievode pravidelného fyzického tréningu umožňuje prekonávať opakovane samého seba.

Naša myseľ je vždy len tak silná ako silné je naše telo.

Preto siahajme neustále po svojom silnejšom ja.

To urobí nás samých, i tento svet lepší.

IDEA POHYBu   І   PRAVIDLÁ POHYBu